Retourneren

Kingdom Hotel Supplies is niet wettelijk verplicht u het herroepingsrecht te bieden, zoals dit geldt voor consumenten (particulieren). Toch willen wij u de mogelijkheid geven een artikel binnen 3 dagen, zonder opgave van redenen, retour te zenden. Deze mogelijkheid verstrijkt binnen 3 dagen na de dag: Waarop het artikel in uw bezit is. Bij meerdere artikelen in één bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop u het laatste artikel heeft ontvangen. Bij een artikel dat uit verschillende onderdelen bestaat: waarop u het laatste onderdeel hebt ontvangen. Wilt u gebruik maken van onze retour mogelijkheid dan is het voldoende om: Een mail te sturen aan [email protected] U kunt het artikel ook zonder melding vooraf retourneren in dat geval verzoeken wij u een verklaring in te sluiten in uw retour zending. U kunt het artikel alleen terug sturen als: Het artikel compleet is. Het artikel in de originele staat verkeert. Let op: Bij voorkeur de pakbon of factuur meesturen in de verpakking. Na ontvangst van uw retour bestelling, zullen wij het aanschafbedrag uiterlijk binnen 14 dagen terug storten op uw bankrekening.